Agenda 21 november 2023

Openbare agenda vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 14 november 2023

3. Bespreekstukken

3.1 Het Meppeler Kerkengesprek

3.2 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2022-2023

3.3 Lokale Adaptatie Strategie en Uitvoeringsagenda 2023-2028

3.4 Nota van Uitgangspunten Noordpoort

3.5 Onderzoeken sportaccommodaties

3.6 Investeringsplannen 2024 TenneT, Enexis en Rendo

3,7 Algemene Ledenvergadering VNG 1-12-2023

4. Hamerstukken

4.1 Bestemmingsplan Meppel - Randweg LTS

4.2 Subsidieregeling Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning gemeente Meppel 2024

4.3 Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen

4.3 Toelichting + FG jaarverslag 2022

4.4 Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht)

4.5 Verordening voorbehoud auteursrechtelijk beeldmerk en huisstijl gemeente Meppel

4.6 Verzoek herbenoeming toezichthouders Stichting Promes

4.7 Wijziging gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

5. Sluiting