Agenda 21 maart 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 14 maart 2023

3. Bespreekstukken

3.1 Omgevingsprogramma opstellen Noord IV

3.2 Subsidieverzoek M.Z.P.C. De Reest zwemuren Staphorst

3.3 Voortgangsdocument RES-regio Drenthe 2023

3.4 Financieel actieplan

4. Hamerstukken

4.1 Afwijken inkoopbeleid begeleiding aanschaf beheersoftware

4.2 Brief Inspectie van het Onderwijs over jaarverantwoording kinderopvang 2021

4.3 Jaarverslag logopedie 2021/2022

4.4 Ledenraadpleging principe akkoord Cao-gemeenten 2023

4.5 Principeverzoek voor het realiseren van zeven nieuwe grondgebonden woningen aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan 66 te Meppel

5. Sluiting