Agenda 14 maart 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 14 maart 2023

3. Bespreekstukken

4. Hamerstukken

4.1 Bestemmingsplan Comm. De Vos van Steenwijklaan 10

4.2 Herbenoeming van een lid van commissie Bezwaarschriften

4.3 intrekken en aanwijzen 2e loco secretaris

4.4 Kaderbrieven gemeenschappelijke regelingen 2024

4.5 Memo aan gemeenteraad huisvestingsplan De Plataan

4.6 Omgevingsvergunning Bleekerseiland

4.7 Zelfevaluatie basisregistraties 2022

5. Sluiting