Agenda 7 maart 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 7 maart 2023

3. Bespreekstukken

3.1 Bestemmingsplan Meppel - Randweg LTS

3.2 Bestemmingsplan Urzo-locatie

3.3 Collegeadvies Onderzoek Boazbrug

4. Hamerstukken

4.1 Aanvraag Domein Overstijgende Samenwerking Drenthe “Achtgeven op mekare”

4.2 Principeverzoek voor het realiseren van drie vakantiechalets en vijf camperplekken

4.3 Subsidie 2023 Inloopvoorziening Cosis

5. Sluiting