Agenda 20 juni 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 6 juni 2023

3. Bespreekstukken

.3.1 Adviesraad Sociaal Domein- benoemingen en bedanken

3.2 Begroting 2024 en jaarrekening 2022 GKB

3.3 Gewijzigd winningsplan Wanneperveen (Gaswinning)

3.4 Afwijking inkoopbeleid

4 Hamerstukken

4.1 Aanwijsbesluit briefadres

4.2 Blueyard onderzoek vrijetijds-cultuuraanbod

4.4 Briefadres beleid

4.5 Motie vreemd aan de orde van de dag - Steun medewerkers van Reestmond

4.6 Subsidieaanvraag 2023 GGD Drenthe en Icare Jeugdgezondheidszorg huisvesting Het Palet

4.7 Tijdelijke verhuur schuur bij Leerwerkcentrum

5. Sluiting