Agenda 19 september 2023

Openbare vergadering college van burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 12 september 2023

3. Bespreekstukken

3.1 Bestemmingsplan Zegelhorstweg 4

3.2 Jaarverslag Streekbeheer 2022

3.3. Jeugdnota Gemeente Meppel 2023-2028

3.4 Nieuwe cultuurnota gemeente Meppel

3.5 Regionale programmering bedrijventerreinen Zuidwest-Drenthe

3.6 Subsidie verlenen doorontwikkeling Odensehuis Meppel

 

4. Hamerstukken

4.1 Bestemmingsplan de Wetering 2

4.2 Bestemmingsplan Schiphorsterweg 25

4.3 Schiphorsterweg 5 en 7 herziening bestemmingsplan

4.4 Vaststelling subsidie centrummanagement 2022-2023

4.5 Voortgangsrapportage 2023 Regiostedenfonds

5. Sluiting