Agenda 16 mei 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

1 Opening

2 Concept openbare besluitenlijst B&W van 9 mei 2023

3 Bespreekstukken

3.1 Bestuursrapportage 2023

3.2 Jaarstukken 2022

3.3 Muziekinstrumenten aankoop boedel Scala

4 Hamerstukken

4.1 Anterieure overeenkomst Woonconcept Centrumwonen 4

4.2 B&W-voorstel participatiebeleid

4.3 B&W-voorstel Strategische Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028

4.4 Beeldkwaliteitsplan Centrumwonen 2 - Nieuwveense Landen

4.5 Concept samenwerkingsagenda 2023-2027 Vereniging Drentse Gemeenten

4.6 Eenmalige subsidies 2023 Biblionet Drenthe

4.7 Inkoop crisisopvang voor inwoners met een verstandelijke beperking (time-outplek)

4.8 Jaarverantwoording Kinderopvang 2022

4.9 Lokale publieke media-instelling gemeente Meppel

4.10 Manifest ‘Samen op weg naar een Drentse Circulaire (grondstoffen) Economie’

4.11 Overeenkomst spoedpoli 2023 e.v

4.12 Principeverzoek voor het bouwen van een nieuwe woning

4.13 Vaststellen bestemmingsplan 'Meppel - Binnenstad, herziening Kruisstraat 6 e.o.'

4.14 Vaststellen bestemmingsplan 'Meppel - Blankensteinweg 53'

4.15 Vaststellen bestemmingsplan 'Meppel – Noord III'

4.16 Verantwoording subsidie 2022 stichting Drents Poppenspelfestival

4.17 Verzameladvies GR'en jaarstukken 2022 en begrotingen 2024

4.18 Voorstel nieuwe werkwijze logopedie

5Sluiting