Agenda 12 september 2023

Openbare vergadering college van burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 5 september 2023

3. Bespreekstukken

3.1 Afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid t.b.v. afname en verwerking van textiel

3.2 Jeugdnota Gemeente Meppel 2023-2028

3.3 Ophogen krediet Kindcentrum Stadskwartier

3.4 Artikel 32 vragen VVD - uitgaansgeweld 

4. Hamerstukken

4.1 Afwijken inkoopbeleid SlimWonen App

4.2 Bestemmingsplan Eendrachtstraat 28

4.3 Flexteam warmtetransitie Meppel

4.4 Wijzigingsverordening Fysieke Leefomgeving inzake enkele reparaties

5. Sluiting