Agenda 11 april 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

AG.1 Opening

AG.2 Concept openbare besluitenlijst B&W van 4 april 2023

AG.3 Bespreekstukken

AG.4 Hamerstukken

AG.4.1 Principeverzoek Blankenstein 400

AG.4.2 Principeverzoek voor het realiseren van 24 nieuwe appartementen op Zuideinde 16-20 te Meppel.

AG.4.3 Procesvoorstel provinciale aanpak IZA

AG.4.4 Verlenging vervoersovereenkomst Publiek Vervoer 2024-2026

AG.5 Sluiting