Agenda 10 oktober 2023

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 3 oktober 2023

3. Bespreekstukken

3.1. Nieuwe Bibob beleidsregel 2023

3.2. Reactie Regiodeal Regio Zwolle 2024-2027

4. Hamerstukken

4.1. Belastingverordeningen 2024

4.2 Beleidsplan armoede en schulden 2024-2027

4.3 Financiële kaders 2023

4.4 Regionale programmering bedrijventerreinen Zuidwest-Drenthe

4.5 Verzoek om uitbreiding locatie Jufferenpad huisvesting weggeefhoek Meppel