Besluiten B&W 22 maart 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Beantwoording artikel 32 vragen van alle raadfracties over de brandbrief hartchirurgie van UMCG Groningen

Besluit:

In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de art. 32 vragen met betrekking tot de brandbrief hartchirurgie UMCG Groningen.

Samenvatting:

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen die door raadsfracties zijn gesteld over de brandbrief van Drentse gemeenten met betrekking tot hartchirurgie UMCG in Groningen.
           
2. Verzoek inspanningsverplichting Stichting Wonen zonder Zorgen

Besluit:

  1. Het verzoek om een inspanningsverplichting aan te gaan voor het bewonersinitiatief Wonen zonder Zorgen in het centrumgebied van Oosterboer (met voorkeurslocatie Oosterboerschool), af te wijzen;
  2. Uit te spreken dat de gemeente het bewonersinitiatief Wonen zonder Zorgen een warm hart toedraagt, via bijgevoegde brief.

Samenvatting:

Eind 2021 ontving de gemeente een verzoek van de Stichting Wonen zonder Zorgen. Dit bewonersinitiatief verzocht de gemeente een inspanningsverplichting aan te gaan, om het concept Wonen zonder Zorgen te realiseren in het centrumgebied van Oosterboer, met voorkeurslocatie Oosterboerschool. Het college wijst het verzoek hiervoor af. Wel spreekt het college uit dit initiatief een warm hart toe te dragen.

3. Bestuursovereenkomst en aanvullende werkafspraken noodopvang asielzoekers

Besluit:

De bestuursovereenkomst Noodopvang Meppel met het COA te continueren tot uiterlijk 31 december 2022 en het addendum te ondertekenen.

Samenvatting:

Het college heeft een aanvullende voorwaarde gesteld voor het continueren van de bestuursovereenkomst met het COA. Deze voorwaarde hield in dat de bestuursovereenkomst eindigt zodra een vervangende voorziening beschikbaar is. Het COA heeft ingestemd met deze aanvullende voorwaarde.