Besluiten B&W 21 juni 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering

Behandelvoorstellen

Beeldkwaliteitsplan Parkwonen 3/4/5 (De Tuinkamer), Nieuwveense Landen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerp beeldkwaliteitsplan De Tuinkamer - Parkwonen 3/4/5 - Nieuwveense Landen. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan vormt een toetsingskader voor bouwplannen in het plangebied Parkwonen 3/4/5.

Besluit: Akkoord conform voorstel

  1. In te stemmen met het ontwerp beeldkwaliteitsplan De Tuinkamer – Parkwonen 3/4/5 - Nieuwveense Landen;
  2. Dit beeldkwaliteitsplan als ontwerp voor zes weken ter inzage te leggen.

Definitief ontwerp herinrichting Prinsenplein

Het college stemt in met het Definitief Ontwerp herinrichting Prinsenplein d.d. 10 mei 2022 en informeert de raad over de herinrichting Prinsenplein door een raadsmemo met het Definitief Ontwerp voor kennisgeving aan de raad te zenden.

Besluit: Akkoord conform voorstel

  1. 1. In te stemmen met het Definitief Ontwerp Prinsenplein d.d. 10 mei 2022 (Bijlage 1).
  2. 2. De gemeenteraad te informeren door een raadsmemo met als bijlage het Definitief Ontwerp voor kennisgeving aan de raad te sturen.

Voortzetting buurtgezinnen na proeftuin

Samenvatting
Het college van B & W heeft besloten om Buurtgezinnen na een proeftuin van 2 jaar na 1 september 2022 voort te zetten binnen de gemeente Meppel. De gemeente zal hiervoor vanaf 1 september 2022 jaarlijks een subsidie beschikbaar stellen. Door middel van een memo informeert het college van B & W de gemeenteraad over de effecten van de inzet Buurtgezinnen van de afgelopen 2 jaar en de voortzetting van Buurtgezinnen na 1 september 2022.

Besluit: Akkoord conform voorstel

  1. In te stemmen met de voortzetting van Buurtgezinnen in de gemeente Meppel en hiervoor een maximaal subsidiebedrag beschikbaar te stellen van € 58.725 per jaar.
  2. De raad te informeren over de voortzetting van Buurtgezinnen middels bijgevoegde memo “Voortzetting Buurtgezinnen in de gemeente Meppel”.