Agenda 6 september 2022

Agenda openbare collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1.  Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 30 augustus 2022

3.  Bespreekstukken

3.1  Beantwoording artikel 32 vragen over de "Mug"

3.2 Toepassing bestuursdwang verwijderen omgekeerde vlaggen

3.3 Vaststelling gemeentelijk verslag kinderopvang jaar 2021

3.4 Verordening Nadeelcompensatie

3.5 Wijziging beleid eenmalige energietoeslag lage inkomens 2022

4 Hamerstukken

4.1 Aanwijzingen accountantscontrole 2022

4.2 Benoeming lid Raad van Toezicht St. Promes

4.3 Bestemmingsplan 'Meppel - Oosterboer - herziening Oosterboerweg 2a

4.4 Compensatie negatief resultaat stichting Zwembad Meppel SPUK IJZ periode 3 en 4,

4.5 Reactie college op brief buurtplatform Meppel Oud Zuid Zuideinde 76

4.6 Streefcijfers vrouwen in leidinggevende posities

4.7 Riolering en Water Programma 2023-2028

5. Sluiting