Agenda 6 december 2022

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 29 november 2022

3. Bespreekstukken

3.1 Evaluatie vroegsignalering 2021

3.2 Zienswijze ontwerp Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018

4. Hamerstukken

4.1 (De)centraal tellen, vaststellen van de stembureaus en tellocaties

4.2 Actualisatie verkavgeling Danninge Erve zuid II, deelgebied 3

4.3 Analyserapport JHRD

4.4 Toe te passen indexatie huurprijzen

5. Sluiting