Agenda 25 oktober 2022

Agenda openbare collegevergadering van burgemeester en wethouders.

 

1 Opening

2. Concept openbare besluitenlijst van 11 oktober 2022

3. Bespreekstukken

3.1 Blaashal Dos'46 en Stichting Airdome Nijeveen

3.2 Samenwerkingsovereenkomst Naober Drenthe

4 Hamerstukken

4.1 Gemeentefonds septembercirculaire 2022

4.2 Inspanningsverplichting marktbijdrageregeling sluizencomplex Kornwerderzand

4.3 Ontwerp bestemmingsplan Blankensteinweg 53

4.4 Paraplubestemmingsplan en beheersverordening woningsplitsing

4.5 Raadsmemo sportvisie

5 Sluiting