Agenda 20 december 2022

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 13 december 2022

3. Bespreekstukken

3.1 Aanvraag principeverzoek wijzigen gebruiksfunctie Dorpsstraat 157 Nijeveen/wijzigen bestemmingsplan

3.2 Advies aanpassing subsidie Jeugdland

3.3 B&W voorstel contactmomenten in de wijk

3.4 Bestemmingsplan Meppel - Noord III

3.5 Blankenstein 510 Meppel - aanvraag principeverzoek functiewijziging bestemmingsplan en realiseren materieelverhuur- en opslag

3.6 Blankenstein 540 -542 Meppel - aanvraag principeverzoek studentenhuisvestiging

3.7 Ontheffing steenmarter

3.8 Uitwerking motie steunfonds

3.9 Verlenging tijdelijke noodopvang vluchtelingen Paradijsweg

4. Hamerstukken

4.1 Digitale toegankelijkheidsverklaringen websites Meppel

4.2 Dorpsstraat 89 Nijeveen - aanvraag principeverzoek woning, een werktuigenberging en een schuur met winkel, ontvangstruimte en werkplaats

4.3 Regionale woondeal Zuidwest Drenthe

4.4 Subsidieregeling Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning gemeente Meppel

4.5 Uitstel en beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo

5. Sluiting