Agenda 19 september 2022

Agenda openbare collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 13 september 2022

3. Bespreekstukken

3.1 Collegevoorstel Subsidieaanvraag NICE

3.2 Subsidie vaststelling algemene subsidie en project Bespreekbaar maken kinderwens

4 Hamerstukken

4.1 Aansluiting Meld Misdaad Anoniem

4.2 Bestemmingsplan Comm. De Vos van Steenwijklaan 10

4.3 Gelijke Kansen Alliantie Agenda gemeente Meppel 2022-2024

4.4 Reactie op input ICC-Parkmanagement op het collegeprogramma

4.5 Specifieke maatregel energiearmoede

4.6 Vervolg Werkende Keten 2022-2023

4.7 Voorstel hoogspanningsstation

4.8 Voortzetten deelname regionale mediatorpool

4.9 Wijziging verordening havengelden i.v.m. verschrijving.

5 Sluiting