Agenda 14 juni 2022

Agenda openbare collegevergadering van burgemeester en wethouders.

Agendapunten

  1. Opening
  2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 7 juni 2022
  3. Behandelvoorstellen
    Geen behandelvoorstellen.
  4. Sluiting