Agenda 13 september 2022

Agenda openbare collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1.  Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 6 september 2022

3. Bespreekstukken

3.1 Artikel 32 vragen CDA inzake interview Meppeler Courant

4. Hamerstukken

4.1 Beeldkwaliteitsplan Parkwonen 3/4/5 (De Tuinkamer), Nieuwveense Landen

4.2 Interbestuurlijk toezicht archiefbeheer 2021

5. Sluiting