Agenda 13 december 2022

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 6 december 2022

3. Bespreekstukken

3.1 1e verzameladvies verlenen subsidies 2023

3.2 Budgetoverheveling 2022

3.3 Extra inzet gezonde leefstijlinterventies en impuls op bewegen LSA+LPA

3.4 Proces perspectiefnota, collegeprogramma en monitor

3.5 Tussenstandnotitie Vernieuwbouw Ogterop

3.6 Voorbereiding sloop vm. AOC Terra

4. Hamerstukken

4.1 Chw Bestemmingsplan Meppel - Hoogeveenseweg 38 e.o.

4.2 Meerjarenprestatieafspraken 2023 -2027 met Woonconcept, Actium, huurdersvereniging Meppel en huurdersplatform MEVM

4.3 Reactie college brief DOS46 trainingsuren topsporthal

5. Sluiting