Agenda 11 oktober 2022

Agenda openbare collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 4 oktober 2022

3. Bespreekstukken

3.1 Belastingverordeningen en tarieventabellen 2023

3.2 Subsidie Buurtkamer Noorderboog 2022

4. Hamerstukken

5. Sluiting