Agenda 28 november 2023

Openbare agenda vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 21 november en donderdag 23 november 2023

3. Bespreekstukken

3.1 Actieplan fiets!

3.2 Afwijkingsbesluit repro

3.3 Participatiebeleid gemeente Meppel

3.4 Verzameladvies vaststelling subsidies 2022

4. Hamerstukken

5. Sluiting