Agenda 21 februari 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 14 februari 2023

3. Bespreekstukken

3.1 Aanvraag subsidie drenthe beweegt 2023

3.2 Tegengaan overlast door en creëren van voorzieningen voor honden

3.3 Donatie aan Giro 555 i.v.m. aardbeving in Syrië en Turkije

4. Hamerstukken

4.1 Beeldkwaliteitsplan Centrumwonen 2 - Nieuwveense Landen

4.2 Correctie op derde wijziging beleidsregels energietoeslag 2022

4.3 CPB onderzoek Wmo en Jeugdhulp

4.4 Definitief ontwerp Bleekerseiland

4.5 Ontwerp herziene begroting 2023 Reestmond

4.6 Uitbreiding Drentse isolatiesubsidie

4.7 Wijzigingen verordening tarieven sociaal domein 2023

5. Sluiting