Verzwaren elektriciteitsnet Oosterboer

Het stroomgebruik in Oosterboer neemt de komende jaren toe. Dit komt doordat meer mensen thuiswerken en doordat er meer duurzamere warmtesystemen worden aangeschaft, zoals (hybride) warmtepompen en zonnepanelen én elektrische auto’s.

Netverzwaring Oosterboer

Daarom wordt het elektriciteitsnet in Oosterboer verzwaard. Voor de netverzwaring is er in Oosterboer grofweg een verdubbeling van de transformatorhuisjes nodig. Een aantal technische eisen zijn van invloed op de locatiekeuze. Hierdoor is het slechts beperkt mogelijk om mee te denken over de deze transformatorhuisjes in uw buurt. Uiteraard is de insteek om deze zorgvuldig in te passen in de leefomgeving. 

Overlast

De werkzaamheden die nodig zijn om het elektriciteitsnet aan te passen, veroorzaken soms een flinke, maar tijdelijk, ingreep in de openbare ruimte. Samen met Enexis en de uitvoerder is de gemeente altijd in overleg om de overlast voor de iedereen zo veel mogelijk te beperken. En wij proberen u hierover zo vroeg mogelijk te informeren, zodat u zich kunt voorbereiden op eventuele overlast.

Onlangs heeft Enexis werkzaamheden verricht aan elektriciteitsnet in de Verzetsbuurt. Een behoorlijk complexe klus waarvoor diverse boringen onder het spoor, de snelweg, langs Isala en onder de Hoogeveenseweg nodig waren. Deze uitbreiding van het elektriciteitsnet is een belangrijke investering om verder te kunnen met de verzwaring van het net en aanpassingen in Oosterboer, wanneer dit aan de orde komt.