Aanmelden bijeenkomsten warmteplannen

We organiseren in november bijeenkomsten over de warmteplannen in de wijken Koedijkslanden en Oosterboer. Graag vooraf aanmelden.

Bijeenkomst ontwerp warmteplan Koedijkslanden

Op maandag 20 november 2023 organiseren we van 19.30 tot 20.30 uur een bijeenkomst om het Ontwerp Warmteplan Koedijkslanden te presenteren. U bent van harte welkom bij Terra VO aan de Werkhorst 58 in Meppel. De inloop is vanaf 19.15 uur. Samen met inwoners uit deze wijk is het Ontwerp Warmteplan gemaakt. Naast een toelichting op het plan krijgt u de mogelijkheid om uw mening te geven. Kunt u niet? Dan kunt u het plan tot en met dinsdag 7 december digitaal inzien op onze website of bekijken bij de receptie van het stadhuis. Een reactie geven, ook wel indienen van zienswijze genoemd, kan schriftelijk via postbus@meppel.nl of via B&W Meppel, Grote Oever 26, 7941 BJ Meppel. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken via 14 0522.

Meld u aan>>

Startbijeenkomst Oosterboer: Let op gewijzigde locatie

Op donderdag 23 november 2023 van 19.45 tot 21.00 uur organiseren we een bijeenkomst Aardgasvrij. Dit is de start voor het opstellen van een warmteplan in de wijk Oosterboer. Inwoners van deze wijk zijn van harte welkom bij de Samenstroom, Groenmarktstraat 2 Meppel. Inloop is vanaf 19.15 uur. Er worden presentaties gegeven en er is gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast kunt u uw aansluiten bij een bewonerswerkgroep, die aanslag gaan met het maken van een warmteplan voor Oosterboer.

Meld u aan>>