Aanpak warmteplannen

Samen met inwoners willen we per wijk een warmteplan maken voor de overstap naar aardgasvrij.

Samen aan de slag in de wijk

Hierin staat hoe we dat doen: meteen aardgasvrij of eerst kiezen voor kleinere ingrepen zoals het isoleren van woningen. Het plan moet passen bij de mensen die in de wijk wonen en werken. We dringen niemand iets op en we gaan niet over uw portemonnee. Voor een warmteplan onderzoeken we wat de voorkeuren zijn van de inwoners. Of het betaalbaar is en welke planning hierbij past. Dus, pas wanneer het plan technisch en financieel uitvoerbaar is, wordt een wijk aardgasvrij gemaakt. Niet iedere wijk of bedrijventerrein maakt meteen een warmteplan. Dit zijn redenen om in een wijk te beginnen:

 • er is een geschikte duurzame bron in de wijk aanwezig;
 • de woningen zijn geschikt;
 • inwoners willen graag aan de slag.

 

Planning warmteplannen

In deze planning geven we aan wanneer uw wijk waarschijnlijk aan de beurt is. De planning is onder voorbehoud:

 • Nieuwveenselanden en het transformatiegebied Noordpoort zijn al aardgasvrij
 • Berggierslanden is de eerste wijk die sinds 2022 een warmteplan heeft. Bekijk het plan>>
 • Het warnteplan voor Koedijkslanden is vastgesteld, Meer informatie >>.
 • In november 2023 start de wijk Oosterboer
 • In 2024 volgen de kern van Nijeveen en bedrijventerrein Blankenstein. 
 • Haveltermade en Ezinge staan op de planning voor 2026.
 • In 2027 is industriegebied Oevers aan de beurt.
 • Met de wijk Rogat wordt in 2029 gestart met een WUP, waarna Meppel-centrum volgt in 2030. 
 • Bedrijventerrein Noord, het buitengebied van gemeente Meppel en de lintbebouwing van Nijeveen starten in 2031.

Geen-spijt-maatregelen 

Is uw wijk nog niet aan de beurt, maar wilt u nu al wel uw woning aardgasvrij maken of andere energiebesparende maatregelen nemen? Ga dan aan de slag met de geen-spijt-maatregelen

Aardgas houden

U heeft het recht om op het aardgas aangesloten te blijven. Ook wanneer buren kiezen voor duurzame maatregelen. De verwachting is dat netbeheerders in de toekomst besluiten om geen aardgas meer te leveren als er een betaalbaar alternatief is, of als het grootste deel van de wijk is overgestapt. De komende vijf jaar is dit nog niet het geval.