Transitievisie warmte

In de Tranisitievisie warmte leest u meer over de plannen hoe we alle gebouwen in de gemeente Meppel in 2040 aardgasvrij maken.

We gaan in de gemeente Meppel van het aardgas af. Dat staat vast. In de Transitievisie warmte, die u kunt lezen op de website van gemeenteraadmeppel.nl, kunt u daar meer over lezen. Daarin staan plannen hoe we alle gebouwen in de gemeente Meppel in 2040 aardgasvrij maken. Aan het maken van deze Transitievisie warmte ging een uitgebreid participatieproces vooraf. Ongeveer 2.000 inwoners, ondernemers, netbeheerders, woningcorporaties gaven hun mening. Daarmee hebben we de transitievisie warmte aangevuld en verbeterd. 

Planning

De volgende stap is per wijk, samen met de inwoners, een warmteplan maken voor de overstap naar aardgasvrij. In dit plan komt te staan hoe we dat doen. Meteen inzetten op aardgasvrij of eerst kiezen voor kleinere ingrepen zoals het isoleren van woningen? Het plan moet passen bij de mensen die in de wijk wonen en werken. We dringen niemand iets op en we gaan niet over uw portemonnee. Niet iedere wijk of bedrijventerrein maakt meteen een warmteplan. In de planning ziet u wanneer uw wijk waarschijnlijk aan de beurt is. De wijken die al voor 2030 van het aardgas af gaan, zijn startwijken.