Duurzaam Oosterboer

Duurzaam Oosterboer is een groep enthousiaste wijkbewoners die zich inzet om de woonwijk zo duurzaam mogelijk te maken. In het proces om Oosterboer aardgasvrij te maken is Duurzaam Oosterboer richting de wijk informerend en ondersteunend. Ze vinden het omgekeerd ook belangrijk om te weten waar de gemeente op koerst, zodat zij wijkgenoten kunnen informeren en inspireren. Duurzaam Oosterboer is vertegenwoordigd in de bewonersgroep Warmteplan Oosterboer.

Informatiebijeenkomst Warmtepompen

Op dinsdag 9 januari 2024 organiseert Duurzaam Oosterboer een Informatieavond Warmtepompen voor mensen die overwegen om over te gaan op een (hybride) warmtepomp. Er wordt algemene informatie gegeven over de technieken en de ontwikkeling van de warmtepomp. Daarnaast gaat het over de financiële afweging tussen een HR-ketel (aardgas) en de warmtepomp. Ten slotte de praktische stappen die nodig zijn bij een volledige overstap van aardgas naar all-electric, om uiteindelijk te komen tot een lagere energienota. Meld u aan>>.

Duurzaam Oosterboer denkt dat de behoefte aan praktische informatie over warmtepompen in de wijk groot is en het daarom belangrijk én zeer waardevol is om kennis en ervaring tussen buren uit te wisselen. Heeft u vragen over (de informatiebijeenkomst van) Duurzaam Oosterboer mail dan naar: duurzaamoosterboer@gmail.com.