Drukbezochte Startbijeenkomst Oosterboer

Hoe maken we van Oosterboer een aardgasvrije wijk? Die vraag staat de komende maanden centraal als de wijkbewoners aan de slag gaan met het maken van het Warmteplan. Bij de startbijeenkomst afgelopen 23 november waren ruim 350 inwoners uit de wijk aanwezig in De Samenstroom.

Oosterboer derde wijk in Meppel

In heel Nederland moeten alle gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn. Meppel heeft het doel om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Eind 2021 werd de Transitievisie Warmte vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin staat dat Oosterboer als derde wijk in Meppel een warmteplan gaat maken. Dit plan wil de gemeente samen met de bewoners opstellen. Hiervoor wordt een bewonersgroep ingericht die aan de slag gaat met verschillende thema’s. De opbrengst uit de groep moet leiden tot een plan dat aan de hele wijk wordt voorgelegd. Bewoners kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan een bewonersgroep.

Wethouder Jeannet Bos over het warmteplan Oosterboer: “Niemand weet hoe de toekomst eruitziet. Wat ik wel weet is dat iedereen – vroeg of laat – aanpassingen moet doen aan zijn of haar woning. Klimaatverandering raakt ons allen. Daarom onderzoeken we als gemeente welke verschillende opties er zijn voor een aardgasvrij Oosterboer. Dit doen we graag samen met u. Het is uw woning en het raakt u achter de voordeur. Juist daarom is het belangrijk dat het warmteplan een plan van de wijk wordt. Als u weet welke opties er zijn voor uw woning, kunt u zelf uw keuze maken en het tempo bepalen.”

Oproep: denk mee!

“We willen bewoners de komende tijd duidelijkheid geven, zodat ze zelf keuzes kunnen maken,” aldus Rogier Duijff van DWA, adviseur energietransitie en één van de sprekers van de avond. “Veel duurzame stappen zijn voordelig voor het energiegebruik, de energierekening en het comfort in de woning. Vaak zien we dat isoleren een goede eerste stap is en met de hoge gasprijzen dat een hybride warmtepomp of zelfs een all-electric warmtepomp voor een aantal bewoners nu al een goed idee is. Het is fijn alvast een plan te maken, zodat je weet wat je kunt doen als je cv-ketel aan vervanging toe is. Het warmteplan moet laten zien wat de mogelijkheden zijn.”

Bewoners aan het woord

Enkele inwoners uit Meppel deelden met het publiek hun ervaring en kijk op de duurzaamheidsmaatregelen.

Jan Soer is lid van Duurzaam Oosterboer zet zich in om samen met andere wijkbewoners Oosterboer te verduurzamen: “In dit proces is Duurzaam Oosterboer richting de wijk informerend en ondersteunend.”

Herm Langendijk van Duurzaam Berggierslanden woont al volledig aardgasvrij en heeft korte lijntjes met duurzaam Oosterboer. Tijdens de bewonersavond deelde hij zijn ervaringen om gezamenlijk met buren en gemeente te komen tot een warmteplan Berggierslanden. Herm: “Technisch is veel mogelijk, maar het gaat om een oplossing die past bij de bewoners en daarbij ruimte biedt, om ieders eigen energietransitie mogelijk te maken (ook qua tijd!).“

Dirk van der Galiën van Energie Alternatief Drenthe (EAD) en wijkbewoner van Oosterboer uitte zijn zorgen over de energietransitie. Het behoud van het aardgasnet voor bio en (toekomstig) waterstofgas en de manier van energie opwekken (zet atoomstroom op één), benoemde hij als belangrijkste aandachtspunten.

Vragenronde en informatiemarkt

Er kwamen vragen en reacties uit de zaal over het tempo, de alternatieven voor aardgas, het plaatsen van extra transformatorstations in de wijk en over betaalbaarheid. Na het plenaire gedeelte was er een informatiemarkt waar de aanwezigen vragen konden stellen en informatie konden halen op basis van 4 thema’s: financiën, techniek, huren (woningcorporaties) en gemeente. Naast mensen van de gemeente waren ook de netbeheerders, woningcorporaties en het wijkplatform aanwezig.

Download de presentatie (PDF)