Bewonerswerkgroep aan de slag

Tijdens de Startbijeenkomst Oosterboer meldden bewoners zich aan voor de bewonerswerkgroep Warmteplan Oosterboer. In het nieuwe jaar komt de bewonerswerkgroep bij elkaar. U kunt zich hiervoor aanmelden.

De bewonerswerkgroep maakt samen met de gemeente en andere partijen zoals de woningcorporaties en netbeheerders het warmteplan. De gemeente bundelt alle inbreng uit de werkgroep en schrijft het uit. Het moet een plan worden voor en door de wijk.

De bewonerswerkgroep richt zich op thema’s als aanpassingen aan de woning, betaalbaarheid en financiën, warmtepompen en openbare ruimte. Daarnaast geeft een vertegenwoordiging uit de groep feedback op het warmteplan. De rol van de gemeente is faciliterend. De bewonerswerkgroep kan op verzoek hulp krijgen bij het uitwerken van een thema, met mensen, materiaal of informatie.

Meld u online aan>>

QRCode voor Aanmelden voor bewonerswerkgroep Oosterboer