Schoolkosten MBO leerlingen

MBO-leerlingen van 16 en 17 jaar waarvan de ouders/ verzorgers een laag inkomen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van schoolkosten.

Vanuit het ministerie OCW zijn aan de scholen extra middelen beschikbaar gesteld voor deze tegemoetkoming. De scholen zelf zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.

Veel scholen laten de uitvoering voor de regeling over aan Stichting Leergeld. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de school van uw kind.

Er zijn meerdere regelingen voor gezinnen met kinderen tot 21 jaar die leven van een laag inkomen. Lees meer over de mogelijkheden op de website www.kindsupportmeppel.nl