Extra inkomen

Heeft u een laag inkomen? Er zijn diverse regelingen voor aanvulling van uw inkomen en vergoeding van kosten voor u en uw gezin.

Voor volwassenen

Fonds Deelname Maatschappelijke activiteiten

Inwoners van de gemeente Meppel met een minimuminkomen moeten volwaardig kunnen deelnemen aan wat er in onze samenleving te doen is. Inwoners met een minimuminkomen kunnen bij de gemeente een tegemoetkoming voor diverse kosten aanvragen. Lees verder>>

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een tegemoetkoming van € 451,00 per huishouden per jaar voor inwoners van de gemeente Meppel die langdurig een laag inkomen hebben en geen zicht hebben op inkomensverbetering. Lees verder>>

Bijzondere bijstand, individueel

U kunt voor bijzondere kosten komen te staan waarvoor u geen geld opzij heeft kunnen zetten. Wanneer er geen andere mogelijkheden zijn om de kosten vergoed te krijgen, kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen. Lees verder>>

Collectieve zorgverzekering

Hebt u een laag inkomen maar wilt u toch goed verzekerd zijn? Dan kunt u ervoor kiezen om de collectieve zorgverzekering van de gemeente Meppel aan te vragen. Dit is een verzekering bij Zilveren Kruis. U krijgt van de gemeente korting op de premie. Lees verder>>

Voor kinderen

Regeling participatie schoolgaande kinderen
 

Met de Regeling participatie schoolgaande kinderen kunt u voor kosten van (buiten)schoolse) activiteiten één keer per jaar een extra tegemoetkoming krijgen van € 200,00 (basisonderwijs) of € 250,00 (voorgezet onderwijs). Meer informatie en aanvragen van de regeling op kindsupportmeppel.nl >>

Laptopregeling schoolgaande kinderen

Voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar op het voortgezet onderwijs en een minimum inkomen is het mogelijk een vergoeding aan te vragen voor de kosten van aanschaf van een laptop van maximaal € 400,00..Meer informatie en aanvragen van de regeling op kindsupportmeppel.nl >>

Schoolkostenregeling MBO-leerlingen

MBO leerlingen van 16 en 17 jaar waarvan de ouders/ verzorgers een laag inkomen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de schoolkosten. Lees verder>>

Kindsupport Meppel

Spullen voor school, een laptop, (buiten-)schoolse activiteiten, hobby’s, of een verjaardagsfeest: het brengt allemaal kosten met zich mee. Als ouder wilt u natuurlijk dat uw kind overal aan mee kan doen, alleen is dat niet altijd vanzelfsprekend. Meestal door gebrek aan geld. Als dit voor u ook geldt, neem dan contact op met Kindsupport Meppel. Wellicht komt u in aanmerking voor een vergoeding van deze kosten. Kind Support Meppel helpt! Website kindsupportmeppel.nl

Andere mogelijkheden

Naast de gemeentelijke regelingen zijn in de gemeente Meppel diverse organisatie actief waar u ook terecht kunt voor (financiële) hulp en ondersteuning.

Present Meppel

Voedselbank Zuidwest Drenthe

Rode Kruis Meppel

Arme Kant van Meppel

Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe

Humanitas

Stichting Leergeld Meppel

Rooms Katholieke Kerk Meppel

Diaconie Protestantse Gemeente Meppel

GKB Drenthe

Stichting Schuldhulp Maatje

Stichting Welzijn MensenWerk

Deze organisaties nemen ook deel aan het Armoedepact Meppel, om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van armoede. Lees meer>>

Informatiegids

In het boekje 'Leven met minder geld'  staat meer informatie en tips. Het boekje is verkrijgbar bij de receptie van het stadhuis en het geldloket in de bibliotheek..