Fonds Deelname Maatschappelijke activiteiten

Er is veel te doen in de maatschappij. Dit brengt kosten met zich mee. Omdat ook inwoners met een minimuminkomen moeten kunnen deelnemen aan wat er in onze samenleving te doen is, kunnen zij bij de gemeente een tegemoetkoming voor diverse kosten aanvragen.

U kunt een tegemoetkoming krijgen voor sociale, culturele, educatieve en sportieve activiteiten, zoals

 • Contributies van (sport-)verenigingen
 • Abonnement zwembad
 • Lidmaatschap bibliotheek
 • Bezoek aan musea, theater, dierentuin etc.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt per kalenderjaar:

 • Volwassene € 150,00
 • kinderen tot 18 jaar € 100,00

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Meppel
 • U ontvangt minimaal 3 maanden een inkomen van maximaal 110% van het voor u geldende sociaal minimum
 • Uw eigen vermogen bedraagt niet meer dan het toegestane maximum voor uw situatie (zie tabel) en de eventuele overwaarde in uw eigen woning bedraagt maximaal € 63.900,00.
Overzicht inkomensgegevens 2024
Uw situatie Uw inkomen1 Maximale vermogen
Alleenstaande van 18 tot 21 jaar € 331,20 € 7.575,00
Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd € 1.341,60 € 7.575,00
Gehuwden/samenwonenden 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd € 1.916,57 € 15.150,00
Alleenstaande in inrichting verblijvend € 466,88 € 7.575,00
Alleenstaande, pensioengerechtigd € 1.489,92 € 7.575,00
Gehuwden/samenwonenden pensioengerechtigd € 2.019,27 € 15.150,00

1 maximaal 110% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Kostendelersnorm

Als u samenwoont met een of meerdere meerderjarige personen en u kunt de kosten delen, dan is de kostendelersnorm mogelijk van toepassing.

Enkele personen worden niet gezien als kostendelers:

 • Personen van 18 – 27 jaar
 • Studenten die een WSF-uitkering / WTOS uitkering ontvangen of een BBL-opleiding volgen;
 • Personen (geen bloed – en aanverwanten in de 1e en 2e graad) die en commerciële relatie met elkaar hebben (bijvoorbeeld door huur/verhuur van een kamer)..
Kostendelersnorm per maand exclusief vakantiegeld (per persoon) bedrag 110%
Tweepersoons huishouden € 958,29
Driepersoons huishouden € 830,51
Vierpersoons huishouden € 766,33

 

Aanvraag

 • U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier (PDF). U kunt dit formulier ook in het stadhuis krijgen. Lees ook de bijbehorende toelichting (PDF)
 • De gemeente controleert steekproefsgewijs of de kosten waardoor de tegemoetkoming is aangevraagd ook werkelijk zijn gemaakt. Bewaar daarom goed de betalingsbewijzen van de uitgaven.
 • Als u geen bijstandsuitkering ontvangt, voeg dan bij de aanvraag direct de gevraagde bewijsstukken bij. Dit bevordert de afhandeling van de aanvraag.

Bezwaar & beroep

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. De aanvraag zal dan worden afgewezen. Als u het hier niet mee eens ment, kunt u tegen de beslissing in bezwaar>>.

AVG

Voor de aanvraag van deze regeling worden uw persoonlijke gegevens gevraagd. De gemeente Meppel verwerkt deze gegevens zorgvuldig en enkel voor het doel van de aanvraag. Zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring>>.