Individuele inkomenstoeslag

U kunt een individuele inkomenstoeslag aanvragen als u langer dan 3 jaar een laag inkomen hebt en u geen zicht hebt op verbetering van uw inkomen.

Hoogte

De individuele inkomenstoeslag bedraagt voor 2024 € 451,00 per huishouden per jaar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in de gemeente Meppel.
  • U bent ouder dan 21 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U ontvangt minimaal 3 jaar een inkomen van maximaal 105% van het voor u geldende sociaal minimum (zie tabel).
  • De overwaarde in uw eigen woning bedraagt maximaal € 63.900,00-.
  • Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 7.575,00 voor een alleenstaande en € 15.150,00 voor gehuwden/ samenwonenden.
  • U heeft geen zicht op inkomensverbetering.

Pensioengerechtigden komen niet in aanmerkingen voor de individuele inkomenstoeslag.

(de bedragen zijn per maand exclusief vakantiegeld)

Overzicht inkomensgegevens 2024
Uw situatie Inkomen1
Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd – geen kostendeler € 1280,62
Gehuwden/ samenwonenden tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd – geen kostendeler

€ 1829,45

1 maximaal 105% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Kostendelersnorm

Als u samenwoont met een of meerdere meerderjarige personen en u kunt de kosten delen, dan is de kostendelersnorm mogelijk van toepassing.

Enkele personen worden niet gezien als kostendelers:

  • Personen van 18 – 27 jaar
  • Studenten die een WSF-uitkering / WTOS uitkering ontvangen of een BBL-opleiding volgen;
  • Personen (geen bloed – en aanverwanten in de 1e en 2e graad) die en commerciële relatie met elkaar hebben (bijvoorbeeld door huur/verhuur van een kamer).
Kostendelersnorm per maand exclusief vakantiegeld (per persoon) bedrag 105%
Tweepersoons huishouden € 914,73
Driepersoons huishouden € 792,76
Vierpersoons huishouden € 731,78

Aanvraag

U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier (PDF). Lees ook de bijbehorende toelichting (PDF). U kunt dit formulier ook in het stadhuis krijgen.

Bewijsstukken

Lever de bewijsstukken direct bij uw aanvraag in. Stuur alleen kopieën op, de originelen houdt u zelf. Ontvangt u langer dan drie jaar een bijstandsuitkering? Dan hoeft u geen bewijsstukken in te leveren.

Bezwaar & beroep

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. De aanvraag zal dan worden afgewezen. Als u het hier niet mee eens ment, kunt u tegen de beslissing in bezwaar>>.

AVG

Voor de aanvraag van deze regeling worden uw persoonlijke gegevens gevraagd. De gemeente Meppel verwerkt deze gegevens zorgvuldig en enkel voor het doel van de aanvraag. Zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring>>.