Optocht organiseren

Wilt u een optocht organiseren zoals een carnavals- of sinterklaasoptocht, een bloemencorso of een optocht van bijzondere voertuigen, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. In bepaalde gevallen kunt u zelfs een evenementenvergunning nodig hebben. U kunt de vergunning schriftelijk bij de gemeente aanvragen.

Meenemen

  1. De door de optocht af te leggen route met het gewenste begin- en eindpunt.
  2. Het te verwachten aantal deelnemers aan de optocht.
  3. De lengte van de optocht.
  4. Het tijdstip van aanvang en de duur van de optocht.
  5. De met de politie en de brandweer gemaakte afspraken over het houden van de optocht.

Kosten

In titel 3, hoofdstuk 2 van de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven voor uw vergunning gelden

Tips

Vraag uw vergunning vroegtijdig aan. Bij aanvragen die minder dan drie weken voor aanvang van de activiteit binnenkomen, kan de gemeente besluiten de aanvraag niet meer in behandeling te nemen.

Meer informatie en contact

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522.