Melding festiviteit/evenement

In sommige gevallen hoeft er voor het organiseren een festiviteit/evenement geen vergunning te worden aangevraagd. Hieronder leest u meer.

Voorwaarden melding

U moet 10 dagen van tevoren een melding in bij de gemeente Meppel.

U doet een melding festiviteit/evenement wanneer:

  • Er meer dan 50 en minder dan 100 bezoekers aanwezig zijn (bij meer dan 100 bezoekers is een vergunning nodig);
  • De locatie geschikt is om 50 tot 100 bezoekers te ontvangen;
  • Het evenement plaats vindt tussen 08:00 uur en 23:00 uur;
  • Het evenement geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • Er geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 08:00 uur of na 23:00 uur;
  • De objecten die geplaatst worden vormen geen belemmering voor het verkeer en hulpdiensten en geen schade toe brengen aan de openbare plaats;
  • Er geen acts met dieren in het programma zijn;
  • Er geen alcohol wordt geschonken.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dien dan uiterlijk 8 weken van te voren een aanvraag in voor een evenementenvergunning. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over.

Kosten

Aan een melding van een festiviteit/evenement zijn geen kosten verbonden. Heeft u naast de melding nog aanvullende vergunningen en/of ontheffingen nodig? Houd dan rekening met bijkomende kosten.

Alcoholhoudende dranken schenken?

U wilt alcohol schenken en u heeft geen horecavergunning of u bent een horecaondernemer en wilt buiten het pand schenken? Vraagt u dan een ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet aan. U hoeft geen horecaondernemer te zijn om deze ontheffing te kunnen krijgen. Hier zitten echter wel legeskosten aan verbonden. Lees meer over een ontheffing en het aanvragen>>

Online melden

U kunt het meldingenformulier digitaal invullen. Stuur deze uiterlijk 10 dagen van tevoren in.

U kunt ook het bovenstaande formulier “melding festiviteit/evenement” downloaden, printen, invullen en terugsturen naar de gemeente. Dit kan per mail naar postbus@meppel.nl. Inleveren kan ook bij de receptie van het stadhuis, Grote Oever 26.