Alcohol schenken zonder vergunning, ontheffing art. 35

U wilt alcohol schenken en u heeft geen horecavergunning of u bent een horecaondernemer en wilt buiten het pand schenken, bijvoorbeeld tijdens een evenement? Vraagt u dan een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet aan. U hoeft geen horecaondernemer te zijn om deze ontheffing te kunnen krijgen.

Voorwaarden

 • De ontheffing geeft toestemming voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken (maximaal 15% alcohol)
 • U vraagt de ontheffing minimaal 10 weken voor aanvang van het evenement of besloten aangelegenheid aan.
 • De ontheffing kan onderdeel uitmaken van het evenement en de daarbij geldende tijdstippen (voor maximaal 12 dagen)
 • Een leidinggevende ziet toe op de verstrekking van drank
 • Alle leidinggevenden:
  • zijn 21 jaar of ouder
  • hebben geen strafblad
  • staan niet onder curatele
 • De openbare orde, veiligheid of zedelijkheid komen niet in het gedrang.

De gemeente controleert of u aan deze voorwaarden voldoet

Kosten

De kosten bedragen €102,50. In titel 3, hoofdstuk 1 van de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven voor welke vergunning gelden

Benodigde documenten

Tips

 • Voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens een groot evenement gelden vaak nog extra regels. De regel om in plastic bekers te schenken geldt bij een evenement altijd.
 • Alle van toepassing zijnde regels vindt u overigens in de ontheffing. Leest u deze dus goed door.
 • Vraagt u de ontheffing gelijktijdig met uw evenementenvergunning aan stem deze altijd af met de organisator van het evenement. (plattegrond doorhalen want die is hierboven al genoemd).
 • Ook voor het schenken van glühwein hebt u een ontheffing nodig (want glühwein heeft een alcoholpercentage van 13 %)
 • De openbare grond is tijdens een evenement ter beschikking gesteld aan de organisator van het evenement. Het is daarom van belang dat u kunt aantonen dat u dit met hen heeft afgestemd

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

Uitgelicht