Alcohol schenken zonder vergunning, ontheffing art. 35

U wilt alcohol schenken en u heeft geen horecavergunning of u bent een horecaondernemer en wilt buiten het pand schenken, bijvoorbeeld tijdens een evenement? Vraagt u dan een ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet aan. U hoeft geen horecaondernemer te zijn om deze ontheffing te kunnen krijgen.

Voorwaarden

 • De ontheffing geeft toestemming voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken (maximaal 15% alcohol)
 • U vraagt de ontheffing minimaal 10 weken voor aanvang van het evenement of besloten aangelegenheid aan.
 • De ontheffing kan onderdeel uitmaken van het evenement en de daarbij geldende tijdstippen (voor maximaal 12 dagen)
 • Een leidinggevende ziet toe op de verstrekking van drank
 • Alle leidinggevenden:
  • zijn 21 jaar of ouder
  • hebben geen strafblad
  • staan niet onder curatele
 • De openbare orde, veiligheid of zedelijkheid komen niet in het gedrang.

De gemeente controleert of u aan deze voorwaarden voldoet

Kosten

De kosten bedragen €114,45. In de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven voor welke vergunning gelden

Aanvraag

 • Vul het formulier Aanvraagformulier art. 35 Alcholwet ontheffing (digitaal invulbaar) in en mail dit naar postbus@meppel.nl met als bijlagen:
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs zoals paspoort of identiteitskaart van de leidinggevenden.
  • Een plattegrond (schaal 1:100) met de precieze locatie van het tappunt ingetekend, inclusief afmetingen, en de begrenzing van het gebied waarop het evenement plaatsvindt
 • U mag het formulier (PDF, printversie) ook schriftelijk invullen. Stuur het dan op naar Postbus 501, 7940 AM  Meppel. Vergeet niet de bijlagen mee te sturen.

Tips

 • Voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens een groot evenement gelden vaak nog extra regels. De regel om in plastic bekers te schenken geldt bij een evenement altijd.
 • Alle van toepassing zijnde regels vindt u overigens in de ontheffing. Leest u deze dus goed door.
 • Vraagt u de ontheffing gelijktijdig met uw evenementenvergunning aan en stem deze altijd af met de organisator van het evenement.
 • Ook voor het schenken van glühwein hebt u een ontheffing nodig (want glühwein heeft een alcoholpercentage van 13 %)
 • De openbare grond is tijdens een evenement ter beschikking gesteld aan de organisator van het evenement. Het is daarom van belang dat u kunt aantonen dat u dit met hen heeft afgestemd