Collecteren

Wanneer u voor een goed doel een verkoopactie of inzameling van geld of goederen wilt houden moet u hiervoor een vergunning aanvragen of een melding doen. Dit geldt niet voor een verkoopactie of inzameling die in besloten kring wordt gehouden.

Melding

De volgende verenigingen hoeven geen vergunning aan te vragen:

 • Sportverenigingen in de gemeente Meppel
 • Buurtverenigingen in de gemeente Meppel
 • Muziekverenigingen in de gemeente Meppel
 • Oranjeverenigingen in de gemeente Meppel
 • Organisaties genoemd in het Landelijk Collecteplan van het Centraal Bureau Fondsenwerving

Voorwaarden

 • Uw vereniging meldt de collecte twee weken van te voren aan bij de gemeente;
 • U legt een financiële verantwoording af van de collecte door de collectestaat (Pdf, 106 kB) in te vullen;
 • U gebruikt gesloten collectebussen;
 • De gemeente gebruikt een collecteplan om alle collectes te spreiden. Uw collecte moet in het plan passen;
 • Collecteurs moeten zich kunnen legitimeren. Als u twijfelt kunt u bellen met 14 0522.

Vergunning

In alle overige situatie vraagt u een vergunning aan via dit aanvraagformulier (Pdf, 79 kb). Nadat uw aanvraag is ontvangen wordt deze in behandeling genomen. U ontvangt de vergunning per post.

Kosten

€ 35,25

Tips

 • U kunt gebruik maken van collectebussen van de gemeente
 • Zie ook de plattegrond van Meppel
 • Vraag uw vergunning op tijd aan. Bij aanvragen die minder dan drie weken voor aanvang activiteit binnenkomen, kan de gemeente besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Meer informatie