Collecteren

Wanneer u voor een goed doel een verkoopactie of inzameling van geld of goederen wilt houden of abonnees wilt werven moet u hiervoor een vergunning aanvragen of een melding doen. Dit geldt niet voor een verkoopactie of inzameling die in besloten kring wordt gehouden.

Voorwaarden

De volgende verenigingen hoeven geen vergunning aan te vragen maar de collecte wel te melden:

 • Sportverenigingen in de gemeente Meppel
 • Buurtverenigingen in de gemeente Meppel
 • Muziekverenigingen in de gemeente Meppel
 • Oranjeverenigingen in de gemeente Meppel
 • Organisaties genoemd in het Landelijk Collecteplan van het Centraal Bureau Fondsenwerving

Melden

 • Uw vereniging meldt de collecte twee weken van te voren aan bij de gemeente;
 • U legt een financiële verantwoording af van de collecte door de collectestaat (PDF) in te vullen;
 • U gebruikt gesloten collectebussen;
 • De gemeente gebruikt een collecteplan om alle collectes te spreiden. Uw collecte moet in het plan passen;
 • Tijdens collectevrije periodes mag de gemeente op verzoek extra een collecte vergunnen. Deze publiceren we in het gemeenteblad op overheid.nl.
 • Collecteurs moeten zich kunnen legitimeren. Als u twijfelt kunt u bellen met 14 0522.

Kosten

 • Collectevergunning € 38,40
 • Melding: geen kosten

Aanvraag

 • U vraagt een vergunning aan via dit aanvraagformulier (PDF).
 • Stuur uw aanvraag naar: Gemeente Meppel, Postbus 501, 7940AM Meppel.
 • U kunt uw aanvraagformulier ook afgeven bij de receptie in het Stadhuis, Grote Oever 26.
 • Nadat uw aanvraag is ontvangen wordt deze in behandeling genomen. U ontvangt de vergunning per post.
 • Binnen 8 weken beslist de gemeente of u de vergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft om de aanvraag compleet te maken wordt bij de beslistermijn opgeteld. (Indien nodig kan de gemeente de beslistermijn met 8 weken verlengen).

Tips

 • U kunt gebruik maken van collectebussen van de gemeente
 • Zie ook de plattegrond van Meppel
 • Vraag uw vergunning op tijd aan. Bij aanvragen die minder dan drie weken voor aanvang activiteit binnenkomen, kan de gemeente besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.
 • Voor het collecterooster, uitleg over de voorwaarden of het reserveren van collectebussen neemt u contact op met Klantcontacten via postbus@meppel.nl of telefoonnummer 14 0522.
 • Lees ook de voorwaarden in de Algemene Plaatselijke Verordening en Vrijstellingsbesluit collecteren