Kien/bingoactiviteit organiseren

Wanneer u een klein kansspel (zoals bingo, kienspel, rad van fortuin, vogelpiekspel) organiseert, meldt u dit bij de gemeente. Hier is geen vergunning voor nodig.

Voorwaarden

 • Een Nederlandse vereniging die tenminste 3 jaar bestaat organiseert het kansspel
 • Uit de statuten of reglementen blijkt dat de organiserende vereniging een duidelijk omschreven doel dient (niet zijnde het beoefenen van een vorm van kansspel)
 • De opbrengst van het kansspel gaat naar een doel dat niet strijdig is met het algemeen belang
 • De prijzen of premies die deelnemers krijgen bedragen maximaal € 400,00 per serie of set.
 • De gezamenlijke prijzenpot bedraagt maximaal € 1.550,00 per bijeenkomst
 • Bij een gezamenlijke waarde van de prijzen van meer dan € 1.400,00 is een notaris aanwezig bij de prijsbepaling
 • Van elke bijeenkomst houdt u een overzicht van rekening en verantwoording bij:
  • tenminste 50% van de bruto-opbrengst gaat naar het gestelde doel
  • totale onkosten bedragen maximaal 50% van de bruto-opbrengst
 • Elk ½ jaar stuurt u een totaaloverzicht van gehouden kansspelen naar de gemeente
 • U verleent medewerking aan personen die controleren of u zich aan de voorschriften houdt

Kosten

 • Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding voor een klein kansspel.

Aanvraag

 • U meldt de activiteit uiterlijk 14 dagen voor de bijeenkomst door het volledig ingevulde meldingsformulier klein kansspel (Pdf, 61 kB) te sturen naar de gemeente Meppel, College van B&W, Postbus 501, 7940 AM Meppel.
 • U ontvangt schriftelijk bericht of het klein kansspel door kan gaan.


 •  

Tips

 • U kunt meerdere geplande kansspelen met één meldingsformulier melden.
 • Wanneer een gepland kansspel niet doorgaat, geeft u dat door via telefoonnummer 140522