Verkeersregelaars evenementen

Bij evenementen zorgen verkeersregelaars ervoor dat het verkeer goed kan doorrijden. Bijvoorbeeld bij concerten, optochten en demonstraties. Voorafgaand aan een evenement moeten evenementenorganisaties een vergunning bij de gemeente aanvragen. In samenspraak met de politie bepalen we het aantal in te zetten evenementenverkeersregelaars. Dit wordt vermeld in de evenementenvergunning.

Waarom?

Bij de organisatie van een evenement komt veel kijken. Vaak worden wegen afgesloten, omdat bezoekers of deelnemers gebruik maken van een openbare weg. De inzet van opgeleide verkeersregelaars, zowel bij kleine als grote evenementen, voor de veiligheid van bezoekers en verkeersdeelnemers is daarom verplicht.

Voorwaarden en procedure

  1. Voorafgaand aan een evenement moeten evenementenorganisaties een vergunning aanvragen bij de wegbeheerder. In samenspraak met politie en gemeente wordt het aantal in te zetten evenementenverkeersregelaars bepaald en desgewenst opgenomen in de vergunning. Door de gemeente wordt bepaald of het om evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd of eenmalige evenementenverkeersregelaars gaat.
  2. De organisatie meldt het evenement - na vergunningverlening - aan via de website www.verkeersregelaarsexamen.nl en ontvangt, na goedkeuring, een toegangscode voor de instructie via e-mail.
  3. De organisatie en de evenementenverkeersregelaars registreren zich vervolgens op de website van de SVNL, waarna de instructie direct kan worden gestart. De e-learning is vanaf 1 januari 2014 kosteloos.
  4. De geldigheidsduur van de instructieverklaring is vanaf ongeveer twee weken vooraf aan het evenement geldig.
  5. De gemeente geeft vooraf aan het evenement een aanstellingsbesluit uit met een geldigheidsduur van:
    a. gedurende het evenement als er sprake is van eenmalige evenementenverkeersregelaars.
    b. met een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar als er sprake is van evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd

Tip: vraag ruim op tijd de vergunning aan bij de gemeente en begin ruim op tijd met de instructie om teleurstellingen te voorkomen.

Meer informatie

www.verkeersregelaarsexamen.nl