Loterij organiseren

Wanneer u een loterij wilt organiseren, vraagt u daarvoor een vergunning aan bij de gemeente.

Voorwaarden

 • De opbrengst van de verloting gaat naar een doel van algemeen belang
 • Verkopers die loten op of aan de openbare weg aanbieden zijn 16 jaar of ouder
 • Op de loten en in alle communicatie vermeldt u:
  • naam van de vergunninghouder
  • adres waar inlichtingen omtrent de verloting verkrijgbaar zijn
  • aantal loten en het bedrag van de inleg
  • plaats en tijdstip van de prijsbepaling
  • de autoriteit die toestemming heeft verleend en het nummer van deze toestemming
 • Voordat u loten verkoopt, levert u een proefdruk van het lot in bij de afdeling Klantcontacten in het stadhuis, Grote Oever 26 Meppel
 • Niet geplaatste loten levert u uiterlijk 1 dag voor de trekking in bij de afdeling Klantcontacten in het stadhuis, Grote Oever 26 Meppel
 • De prijzen bedragen maximaal € 4.500,00. De prijzen bestaan niet uit alcoholhoudende drank. Wanneer de verloting wordt gehouden in een locatie waarvoor een drank- en horecavergunning is verleend, bestaan de prijzen niet uit geld of geldswaardig papier
 • De uitgaven (kosten en prijzen) bedragen maximaal 40% van de opbrengst. Verkopers van loten verdienen maximaal 10% van de waarde van de door hen verkochte loten
 • De gehele netto-opbrengst gaat naar het opgegeven doel
 • De uitslag van de verloting maakt u binnen 1 week na de trekking bekend in een plaatselijke krant
 • U reikt de prijzen zonder korting uit aan de winnaars of houdt deze tot 1 jaar na de trekking beschikbaar
 • Van de verloting maakt u een financieel overzicht dat u binnen 1 maand na de trekking stuurt naar de gemeente Meppel, College van B&W, Postbus 501, 7940 AM Meppel

Kosten

 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) € 42,43.

Aanvraag

 • U vraagt de loterijvergunning uiterlijk 3 weken vóór de start van de activiteiten aan door het aanvraagformulier verlotingen (PDF) volledig in te vullen.
 • Stuur uw aanvraag naar: Gemeente Meppel, Postbus 501, 7940AM Meppel.
 • U kunt uw aanvraagformulier ook afgeven bij de receptie in het Stadhuis, Grote Oever 26.
 • U ontvangt schriftelijk bericht of de loterijvergunning wordt toegekend.

Tips

 • Voor verlotingen met prijzen vanaf € 4.500,00 vraagt u een vergunning aan bij de minister van Justitie