Horecavergunning, exploitatievergunning

Voor de oprichting of de overname van een horecabedrijf heeft u een horeca-exploitatievergunning nodig. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. U vraagt deze horeca-exploitatievergunning aan bij de gemeente.

LET OP wanneer u alcoholhoudende dranken wilt schenken, heeft u ook een Drank- en horecavergunning nodig.

Voordat u start met een horecabedrijf, is het noodzakelijk om na te gaan of in het bewuste pand een horecabedrijf uitgeoefend mag worden . volgens het bestemmingsplan. Lees meer.

Voorwaarden

  • Volledig ingevuld formulier Aanvraagformulier horeca-exploitatievergunning (PDF)
  • Recent (niet ouder dan drie maanden) geldig uittreksel inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel.
  • Origineel geldig paspoort of ID kaart van aanvrager(-s)/bestuurders (géén rijbewijs!).
  • Origineel en kopie notarieel gewaarmerkt huur-/ pacht-/koopovereenkomst of eigendomsakte/kadastrale inschrijving van het pandwaarin uw bedrijf gevestigd is, waaruit blijkt dat u over het pand/gebouw kunt beschikken.
  • Origineel en kopie vennootschapscontract, statuten, deponeringen etc. in geval van een V.O.F of een rechtspersoon zoals BV, NV, vereniging of stichting.
  • Compleet en volledig ingevuld BIBOB-formulier (PDF) inclusief alle bijbehorende bijlagen en documenten.
  • Plattegrond en/of bouwtekening van het pand/gebouw met de inrichting en de horeca-/slijtlokalen en de terrassen waar het horecabedrijf uitgeoefend wordt of gaat worden (schaal 1:100).

Kosten

Tip:

U heeft een vergunning nodig wanneer u gebruik maakt van kansspeelautomaten. U vraagt dit aan met het  formulier aanwezigheidsheidsvergunning (PDF, 93 kB)

Meer informatie en contact

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum telefoonnummer 14 0522