Horecavergunning, exploitatievergunning

Voor de oprichting of de overname van een horecabedrijf heeft u een horeca-exploitatievergunning nodig. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. U vraagt deze horeca-exploitatievergunning aan bij de gemeente.

LET OP wanneer u alcoholhoudende dranken wilt schenken, heeft u ook een Drank- en horecavergunning nodig.

Voordat u start met een horecabedrijf, is het noodzakelijk om na te gaan of in het bewuste pand een horecabedrijf uitgeoefend mag worden . volgens het bestemmingsplan. Lees meer.

Een aanvraag of wijziging valt onder de wet Bibob. De termijn voor behandeling van een vergunning is 12 weken en in bepaalde gevallen langer. Vraag de vergunning daarom tijdig aan!

Voorwaarden

  • Volledig ingevuld formulier Aanvraagformulier horeca-exploitatievergunning (digitaal invulbaar)
  • Kopie recent (niet ouder dan drie maanden) geldig uittreksel inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel.
  • Kopie geldig paspoort of ID kaart van aanvrager(-s)/bestuurders (géén rijbewijs!).
  • Kopie huur-/ pacht-/koopovereenkomst of eigendomsakte/kadastrale inschrijving van het pandwaarin uw bedrijf gevestigd is, waaruit blijkt dat u over het pand/gebouw kunt beschikken.
  • Kopie vennootschapscontract, statuten, deponeringen etc. in geval van een V.O.F of een rechtspersoon zoals BV, NV, vereniging of stichting.
  • Compleet en volledig ingevuld BIBOB-formulier (PDF) inclusief alle bijbehorende bijlagen en documenten.
  • Plattegrond en/of bouwtekening van het pand/gebouw met de inrichting en de horeca-/slijtlokalen en de terrassen waar het horecabedrijf uitgeoefend wordt of gaat worden (schaal 1:100).

Kosten

  • In de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven voor uw vergunning gelden
  • Voor het gebruik van een terras kan precario verschuldigd zijn. Voor eventuele precario kunt u kijken in de tarieventabel precariobelastingen op overheid.nl

Tip:

U heeft een vergunning nodig wanneer u gebruik maakt van kansspeelautomaten.

Meer informatie en contact

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum telefoonnummer 14 0522