Start horecabedrijf

Voordat u start met een horecabedrijf, is het noodzakelijk om na te gaan of in het bewuste pand een horecabedrijf uitgeoefend mag worden volgens het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan geeft aan voor welk gebruik de betreffende locatie bestemd is en wat de bouwmogelijkheden en bouweisen zijn. U kunt het bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Categorie horecabedrijf

Het bestemmingsplan maakt onderscheid in vier categorieën horecabedrijven:

 1. horecabedrijf categorie 1:
  Een complementair horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag bereiden en verstrekken van (niet of licht alcoholhoudende) dranken en eenvoudige etenswaren aan bezoekers van andere functies, met name functies als centrumvoorzieningen en dagrecreatie, zoals een automatiek, broodjeszaak, cafetaria, croissanterie, koffiebar, lunchroom, ijssalon, petit - restaurant, snackbar, snack - kiosk, tearoom, traiteur, en/of een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf.
 2. horecabedrijf categorie 2:
  Een horecabedrijf met een in het algemeen hoge bezoekersfrequentie gedurende de avond, dat is gericht op het bereiden en verstrekken van maaltijden en/of (alcoholische) dranken, zoals een bar, (grand)café, eetcafé, restaurant, café-restaurant en/of naar aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf, al dan niet in combinatie met logiesverstrekking of een zalencentrum.
 3. horecabedrijf categorie 3:
  Een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van nachtverblijf met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden of dranken voor gebruik ter plaatse. Daaronder wordt begrepen: hotel, pension en overige logiesverstrekking.
 4. horecabedrijf categorie 4:
  Een horecabedrijf dat is gericht op het 's avonds en/of 's nachts verstrekken van (alcoholische) dranken en waar tevens gelegenheid wordt geboden tot dansen of vergelijkbaar vermaak, zoals een bar-/dancing, discotheek, nachtclub en/of een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf.

Overige vergunningen

Naast dat het gebruik van een pand voor horeca bestemd moet zijn heeft u een horeca-exploitatievergunning nodig en als u ook alcohol schenkt ook een drank-en horecavergunning.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522