Wijziging leidinggevenden alcoholvergunning

Heeft u een alcoholvergunning en wilt u leidinggevenden toevoegen of afmelden? Meld dit dan tijdig bij de gemeente.

Aanvragen

Dit doet u door het formulier melden wijziging leidinggevende digitaal in te vullen en te mailen naar postbus@meppel.nl met als bijlagen::.

  • Kopie van identiteitsbewijs van de nieuwe leidinggevende
  • Ondertekende arbeidsovereenkomst met de nieuwe leidinggevende.

U mag melden wijziging leidinggevende (PDF, printversie) ook schriftelijk invullen. Stuur het dan op naar Postbus 501, 7940 AM  Meppel. Vergeet niet de bijlagen mee te sturen.

Kosten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag is € 118,00

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522