Alcohol schenken in horecabedrijven

U heeft een alcoholvergunning nodig als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in sportkantines of buurthuizen verkoopt, heeft u deze vergunning nodig.

De vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij er iets wijzigt aan uw bedrijfsvoering of inrichting. Dan moet u opnieuw een vergunning aanvragen.

Een aanvraag of wijziging valt onder de wet Bibob. De termijn voor behandeling van een vergunning is 12 weken en in bepaalde gevallen langer. Vraag de vergunning daarom tijdig aan!

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden als u in aanmerking wilt komen voor een alcoholvergunning:

 • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.
 • Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele en is van goed levensgedrag.
 • Van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning, moet ten minste 1 leidinggevende aanwezig kunnen zijn tijdens de openingstijden van het horecabedrijf of de slijterij.
 • De inrichting van het horecabedrijf of de slijterij voldoet aan de eisen die staan in de Alchoholwet.

Een leidinggevende wijzen op uw bestaande drank- en horecavergunning kan via Melding wijziging leidinggevenden drank- en horecavergunning.

Kosten

In de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven voor uw vergunning gelden

Benodigde documenten

Commerciële horeca- en slijtersbedrijven

 • Volledig ingevulde Aanvraagformulier Alcoholvergunning (digitaal invulbaar)
 • een Verklaring leidinggevenden model A (digitaal invulbaar)
 • Kopie Verklaringen Sociale Hygiëne van de ondernemers/bestuurders/aanvrager(-s) én van alle overige leidinggevenden.
 • Kopie geldig paspoort of ID kaart van aanvrager(-s)/bestuurders.
 • Kopie geldige paspoorten of ID-kaarten van overige leidinggevenden.
 • Kopie arbeidsovereenkomsten/werkgeversverklaringen/loonstroken, loonbelastingverklaringen tussen u en de overige leidinggevenden.
 • Compleet en volledig ingevuld BIBOB-formulier (PDF) inclusief alle bijbehorende bijlagen en documenten.
 • Plattegrond en/of bouwtekening van het pand/gebouw met de inrichting en de horeca-/slijtlokalen en de terrassen waar het horecabedrijf uitgeoefend wordt of gaat worden.Opgave van de luchtverversingscapaciteit in m3 per uur van het mechanische ventilatiesysteem in uw horecalokaliteiten, per lokaliteit (deze kunt u zo nodig opvragen bij uw leverancier of door een technisch bureau laten vaststellen)

Niet commerciële inrichtingen, zoals sportkantines of buurthuizen: 

 • een volledig ingevuld Aanvraagformulier Alcoholvergunning paracommercieel (PDF)
 • een Verklaring leidinggevenden model B  (PDF)
 • Kopie Verklaringen Sociale Hygiëne van de ondernemers/bestuurders/aanvrager(-s) én van alle leidinggevendenKopie geldig paspoort of ID kaart van aanvrager(-s)/bestuurders.
 • Kopie geldige paspoorten of ID-kaarten van overige leidinggevenden.
 • Kopie arbeidsovereenkomsten/werkgeversverklaringen/loonstroken, loonbelastingverklaringen tussen u en de overige leidinggevenden.
 • Een bestuursreglement.
 • De statuten van de vereniging of stichting
 • Compleet en volledig ingevuld BIBOB-formulier (PDF) inclusief alle bijbehorende bijlagen en documenten.
 • Plattegrond en/of bouwtekening van het pand/gebouw met de inrichting en de horeca-/slijtlokalen en de terrassen waar het horecabedrijf uitgeoefend wordt of gaat worden.
 • Opgave van de luchtverversingscapaciteit in m3 per uur van het mechanische ventilatiesysteem in uw horecalokaliteiten, per lokaliteit (deze kunt u zo nodig opvragen bij uw leverancier of door een technisch bureau laten vaststellen).

Tips

Meer informatie en contact

Mail naar postbus@meppel.nl of bel de afdeling Klantcontacten telefoonnummer 140522