Melding festiviteit

Met dit formulier meld u het plaatsvinden van een festiviteit of evenement waarvoor geen vergunningplicht geldt. Wij gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens.

Mijn gegevens

Velden met een * zijn verplicht.

Persoonsgegevens

Vul uw voornaam of voorletters in
Vul uw achternaam en eventuele voorvoegsels in
Vul uw straatnaam in.
Vul uw huisnummer en eventuele toevoeging in
Vul de postcode als volgt in: 7941BJ
Vul uw woonplaats in
Uw telefoonnummer bestaat uit tien cijfers zonder streepje of spaties
Vul uw mailadres als volgt in: postbus@meppel.nl
Geef aan of u dit namens uzelf, een vereniging of buurt organiseert.

Gegevens festiviteit of evenement

b.v. buurtbbq
Vul zo exact mogelijk de locatie van de activiteit of festiviteit in
Bijv. zaterdag 1 september van 18.00 - 20.00 uur