Demonstratie of betoging houden

Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een manifestatie houden, ongeacht de inhoud. Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Omdat de gemeente de openbare orde tijdens een betoging of demonstratie moet handhaven, is het wel noodzakelijk dat u de gemeente tijdig informeert over uw plannen.

Meenemen

In uw bericht aan de gemeente vermeldt u de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres.
  • Het doel van de te houden manifestatie.
  • De datum waarop de bijeenkomst plaatsvindt, hoe laat deze start en hoe laat deze eindigt.
  • De plaats en, voor zover van toepassing, de route.
  • Aantal betrokken personen.
  • Maatregelen die u als organisator treft om een goed verloop van de bijeenkomst te bevorderen.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522