Slotplantsoen

Voor de URZO-locatie Kruisstraat / Slotplantsoen zijn bouwplannen voor appartementen en stadswoningen. Voor de gemeente biedt dit ook de kans om de openbare ruimte rond dit project aan te passen.

Plan en planning

Op 12 juli 2023 is voor de directe omgeving een inloopmoment georganiseerd. De opmerkingen en aanvullingen hebben gezorgd voor een definitief ontwerp voor verfraaiing van het Slotplantsoen. Dit sluit aan op de toekomstige ontwikkeling van de ‘URZO-locatie’. We houden rekening met de verkeerssituatie, de parkeermogelijkheden voor auto’s en fietsen in de Touwstraat en met een locatie voor de ondergrondse containers in het gebied.

De eerste fase van de werkzaamheden is gerealiseerd. De tweede fase, de afronding, volgt zodra de URZO-locatie bebouwd is.

Download het inrichtings- en beplantingsplan (PDF)

Meer informatie

Wilt u meer weten? Of heeft u  moeite met het lezen van het digitale document op deze pagina? Neem contact op met Geja Brouwer of via 14 0522 of postbus@meppel.nl

slotplantsoen