Herinrichting Rogat

Wij gaan aan de slag met herinrichting van de doorgaande weg in Rogat. Hiervoor is een ontwerp gemaakt. Dat kunt u op deze pagina bekijken.

Inzien plannen en reacties

Vanwege Corona is een inloopavond niet mogelijk. De informatie delen we daarom per brief en op deze pagina.

Bekijk de oproep van wethouder van Ulzen.(link opent youtube)

Download de verbeelding (PDF)

Toelichting

Materialen:
Op de voorlopige schetsontwerpen van Rogat zijn een aantal teksten aangegeven die afhankelijk zijn van de uiteindelijke bestekraming. Het betreft de opmerkingen “nieuwe en oude klinkers.” Afhankelijk van de hoeveelheden die hergebruikt kunnen worden zal er een keus worden gemaakt waar de bestaande klinkers kunnen worden hergebruikt . 

Diagonalen middengebied:
In het middengebied zijn diagonalen ingetekend. De ontwerper heeft deze als verwijzing  aangegeven naar het water wat hier in het verleden heeft gestroomd en als aanduiding dat het hier een verblijfsgebied is en de auto te gast. Na de reacties van de bewoners en de technische uitwerking zal worden bepaald hoeveel diagonalen er gerealiseerd gaan worden. De gemeente houdt zich het recht voor om ten aanzien deze twee onderdelen nog wijzigingen aan te brengen.    

De plannen zijn ook te raadplegen bij garage Brouwer. Tot 8 januari 2022 kunnen betrokkenen reageren op de plannen door het reactieformulier in te vullen en te mailen of in de melkbus te stoppen bij garage Brouwer...

Vervolg

Vanaf week 2 van 2022 gaat de architect aan de slag met het maken van een definitief ontwerp. Als dit klaar is informeren wij de bewoners en bedrijven. Volgens de huidige planning zal er pas gestart worden met de werkzaamheden in de 2e helft van 2022. Dit heeft mede te maken met de langere levertijden van materialen.

Meer informatie en contact

Heeft u nu al vragen? Neem dan gerust contact op met de projectleiders, de heer Ben Diender en/of de heer  Hendrik van der Weide. Zij zijn te bereiken via telefoon 14 0522 of per e-mail postbus@meppel.nl ter attentie van de heer Ben Diender en/of de heer Hendrik van der Weide.