Herinrichting Rogat

Wij gaan aan de slag met herinrichting van de doorgaande weg in Rogat. Hiervoor is een ontwerp gemaakt. Dat kunt u op deze pagina bekijken.

Ontwerp

Tot 8 januari konden inwoners en ondernemers reageren op de conceptplannen. Op 7 januari 2022 hebben wij de reactieformulieren verzameld en samengevat in een zgn. reactienota: “Herinrichting Rogat”. Deze reacties en gesprekken met de zgn kerngroep hebben er uiteindelijk toe geleidt dat het Definitieve Ontwerp tot stand is gekomen.

De reacties zijn verwerkt in een reactienota (PDF, 864 kB) en in herziene ontwerpen (PDF, 9,5 MB)

Vervolg

Een ingenieursbureau heeft de opdracht gekregen om de bestekvoorbereiding te doen. De verwachte aanbesteding van dit werk is in het 3e kwartaal van 2022. Door de lange levertijden van materialen kunnen we nog geen indicatie aangeven wanneer de werkzaamheden zullen starten.

Meer informatie en contact

Heeft u nu al vragen? Neem dan gerust contact op met de projectleiders, de heer Ben Diender en/of de heer  Hendrik van der Weide. Zij zijn te bereiken via telefoon 14 0522 of per e-mail postbus@meppel.nl ter attentie van de heer Ben Diender en/of de heer Hendrik van der Weide.