Rioolvervanging Westeinde

In 2023 gaan wij het riool in in het Westeinde (ter hoogte van de huisnummers 1 tot en met 16) vervangen. Ook wordt de bestrating vernieuwd. Informatie over de plannen leest u op deze pagina.

Naast vervanging van het riool en de bestrating vervangen we de aanwezige bomen door nieuwe bomen met extra groeiplaatsverbetering. Vitens vervant de waterleiding.

Start uitvoering

De start van de werkzaamheden is 4 september 2023. De rioolwerkzaamheden duren ongeveer 8 weken.

Tijdelijk parkeerverbod

Om de Concordiastraat en omgeving goed bereikbaar te houden voor hulpdiensten, de reiniging en campers hebben wij een tijdelijk parkeerverbod ingesteld. Het parkeerverbod heeft als doel om voldoende ruimte te creëren in de bochten zodat grote voertuigen hier zonder problemen kunnen rijden.

Meer informatie

Voor informatie over de uitvoering rioolvervanging kunt u telefonisch contact opnemen met: de uitvoerder van IMT, de heer A. Dunnink via 06-5748 4547. Of met de opzichter van de gemeente Meppel, de heer E. Vranken via 14 0522 of postbus@meppel.nl.